Znicz otrzymał 180 tys. zł z budżetu gminy Biała Piska

Podpisano umowy w ramach konkursów dla organizacji pozarządowych finanoswanych ze środków gminy Biała Piska. Znicz Biała Piska otrzymał 180 tys. zł dofinansowania na realizowanie zadań w zakresie kultury fizycznej.

Przekazane fundusze stanowią ważną część budżetu klubu. W Zniczu funkcjonują cztery drużyny piłkarskie. Seniorzy z sukcesami rywaliazują w III lidze, promując miasto i cały region. Sportowe pasje w klubie rozwija na co dzień kilkudziesięciu młodych mieszkańców gminy, występujących w barwach Znicza w rozgrywkach ligowych i towarzyskich.

Dziękujemy samorządowi gminy Biała Piska za okazane kolejny raz zaufanie. Cieszymy się, że dostrzegane są nasze działania, te na niwie sportowej czy organizacyjnej. Mając u boku tak ważnego partnera jak władze gminy możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość.