Zarząd

Prezes

Jacek Jankowski

Wiceprezes 

Robert Rozwadowski

Skarbnik

Zbigniew Żbikowski

Sekretarz 

Marek Romanowski

Czlonkowie zarządu 

Marek Jankowski

Mieczysław Skrzatek

Grzegorz Pieloch

 

 

Komisja Rewizyjna

Jan Strongowski – przewodniczący

Dariusz Szczech – członek

Jan Badur – członek