Biała Piska

Biała Piska jest miastem położonym na Mazurach przy granicy województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Jest siedzibą gminy w strukturach powiatu piskiego. Według danych z 30 czerwca 2012 r. miasto miało 4119 mieszkańców.

Początki Białej Piskiej sięgają XVI w. W 1428 r  w miejscu wcześniejszej osady prusiej Gayle powstała wieś Bialla. Przywilej lokacyjny dla wsi czynszowej wystawiony został 9 października 1428 przez Josta Struppergera komtura bałgijskiego i wójta natangijskiego, za wiedzą i wolą wielkiego mistrza Pawła von Rusdorfa. Na przełomie XVI/XVII w. rozwinął się szlak handlowy prowadzący przez wieś, a ta zasłynęła głównie z dużych jarmarków bydła.

Bialla otrzymała prawa miejskie 26 marca 1722 r. z nadania Fryderyka Wilhelma I, króla pruskiego. W 1871 r. miasto znalazło się w granicach Niemiec. Do 1938 r. nosiło oficjalną niemiecką nazwę administracyjną Bialla. 16 lipca 1938 r. w ramach germanizacji nazw dekretem będących u władzy niemieckich nazistów przemianowana na Gehlen, po czym na Gehlenburg.

Do Polski została włączona po II wojnie światowej, a nazwę rozwinięto do dwóch członów – Biała Piska. W 1945 r. to właśnie tutaj utworzono pierwsze polskie instytucje na terenie powiatu piskiego.